1. Falsafah Pengurusan Islam Satu Tinjauan Di Kalangan Peniaga Runcit Melayu Di Bandar Kota Bharu, Kelantan. 1996 – 1997. Vot 71072.
  2. Amalan Pengurusan Islam Sekolah Agama & Kaitannya Dengan Kecemerlangan Pelajar Di Sek. Berkenaan : Satu Kajian Perbandingan Sek. Maahad Johor & Sek. Maahad Kelantan. 01/07/1997 – 01/07/1998. Vot 71182.
  3. Masalah Pengajaran Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Di Johor. 01/02/1998 – 01/01/2000. Vot 71254.
  4. Pengurusan Harta Nafaqah Ammah Ke Arah Pembangunan Negara Dan Ekonomi Masyarakat Islam: Satu Kajian Model Perlaksanaan Jabatan Agama Islam Johor Dan Jabatan Agama Islam Kelantan. 01/11/1999 – 30/06/2001. Vot 71514.
  5. Kajian Takhrij Hadis Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam Bab Aqidah dan Keimanan. 01/07/2002 – 30/09/2003. Vot 71851.
  6. Kajian Terhadap Penggunaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Interaksi Di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan Agama Negeri Johor. 01/07/2002 – 30/06/2003. Vot 71853.
  7. Kesan Perbezaan Aliran Amzhab Terhadap Kesatuan masyarakat Islam. Satu Kajian Kes Ke Atas Kakitangan UTM. 01/07/2002 – 30/09/03. Vot 71867.
  8. Pengaruh Pemikiran Imam Nawawi Di Kalangan Guru-guru Takmir Di Negeri Johor. 01/06/2002 – 30/05/2003. Vot 71873.
  9. Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor. 01/09/2004 – 31/08/2005. Vot 75170.
  10. Pemetaan Dakwah di Negeri Johor: Kajian Lokasi, Metodologi & Pengaplikasian di Skudai, Senai, Pasir Gudang dan Johor Bahru. 01/01/2005 – 31/12/2005. Vot 75203.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s