100-dpi1

Staf Name                        : Ahmad Kilani @ Kilan bin Mohamed

Staf Position                   : Lecturer

Alamat Rumah              :1744, Jalan Senai Utama 1/3/2
Taman Senai Utama
81400 Senai, Johor Bahru

Kad Pengenalan           :621212-71-5959

Kewarganegaraan       : Malaysia

Tarikh Lahir                   : 12 Disember 1962

Tempat lahir                  : Mekah, Arab Saudi

E-mail                               :kilani@utm.my
kilani7007@yahoo.com

Alamat pejabat              :Bilik C03-11, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial

Universiti Teknologi Malaysia, 81310,Skudai

Samb. 35061
Terus 5535061

H/Phone                           : 019-7639021

Faks                                    :5535101

KELAYAKAN AKADEMIK:

  • M.A. (Usuluddin & Falsafah) UKM
  • B.Is. (Usuluddin Falsafah) UKM
  • Diploma Falsafah Sains Islam (IPI)
Advertisements